HPA003995

MAPK3 antibody from Sigma-Aldrich
ERK1, p44erk1, p44mapk, PRKM3
Immunohistochemistry
Recommended by provider
Protein array
Recommended by provider

Antibody data

Product number
HPA003995
Provider
Sigma-Aldrich
Proper citation
Sigma-Aldrich Cat#HPA003995, RRID:AB_1078751
Product name
Anti-MAPK3 antibody produced in rabbit
Provider product page
Sigma-Aldrich - HPA003995
Antibody type
Polyclonal
Antigen
Mitogen-activated protein kinase 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Description
affinity isolated antibody
Reactivity
Human
Antigen sequence
YVATRWYRAPEIMLNSKGYTKSIDIWSVGCILAEM
LSNRPIFPGKHYLDQLNHILGILGSPSQEDLNCII
NMKARNYLQSLPSKTKVAWAKLFPKSDSKALDLLD
RMLTFNPNKRITVEEALAHPYLEQYYDPTDEPV
Storage
-20C
Provider Type Product Number
- No reagents -