HPA003392

STRN3 antibody from Sigma-Aldrich
SG2NA
Immunohistochemistry
Recommended by provider
Protein array
Recommended by provider

Antibody data

Product number
HPA003392
Provider
Sigma-Aldrich
Proper citation
Sigma-Aldrich Cat#HPA003392, RRID:AB_1079942
Product name
Anti-STRN3 antibody produced in rabbit
Provider product page
Sigma-Aldrich - HPA003392
Antibody type
Polyclonal
Antigen
Striatin-3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Description
affinity isolated antibody
Reactivity
Human
Antigen sequence
YEPNVLAGTLVGHTDAVWGLAYSGIKNQLLSCSAD
GTVRLWNPQEKLPCICTYNGDKKHGIPTSVDFIGC
DPAHMVTSFNTGSAVIYDLETSQSLVILSSQVDSG
LQSNNHINRVVSHPTLPVTITAHEDRHIKFFDNKT
GKMI
Storage
-20C
Provider Type Product Number
- No reagents -