MAB2516

SPTB antibody from Abnova Corporation
No application information provided.

Antibody data

Product number
MAB2516
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#MAB2516, RRID:AB_10679708
Product name
SPTB monoclonal antibody, clone DB2
Provider product page
Abnova Corporation - MAB2516
Antibody type
Monoclonal
Description
Mouse monoclonal antibody raised against native SPTB.
Isotype
IgG
Antibody clone number
DB2
Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Provider Type Product Number
- No reagents -