Antibody data

Product number
H00283461-B01P
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#H00283461-B01P, RRID:AB_1571813
Product name
C12orf40 purified MaxPab mouse polyclonal antibody (B01P)
Provider product page
Abnova Corporation - H00283461-B01P
Antibody type
Polyclonal
Description
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human C12orf40 protein.
Antigen sequence
MVNQISCKKKIPETVRKPTHVNMNRDIKMPLRKHN
LELTMSPHCVPSKLCLDDTETNVNCQRLSSKEDLG
PVQSQGMDSYSMLHPQFSKIENCSFTPSSFSVELP
SNRHISKLNFTSGIAPTPQKLAYEKKQNDQRSTVN
CSDSLLSKLNKSQDVFSPSHKTTRFGTLFERLNSL
GNRNLLTKSPAVIMDEDCRSTDEIRQSDYITEKHS
IQHIWGKNGKEVSNFLEDVNQSTPNLLSENCDSFV
SQNMINVLNIDEQRIKKTFNKCDYDSMGDTCVVTS
SDKNHVTDRCIRNIFTVPELTFSNSTLNKTSYPEK
CQPNKKYQREYNKNERNDLSTSFENDYYPSSSERK
EKFENDYQEKTPQKSIQKYPANSMGNIPSEELHSK
QSWDFGLDEILMEEGGIYSLKSKRISTKKICQYNC
IS
Storage
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Provider Type Product Number
- No reagents -