Antibody data

Product number
H00057573-B01P
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#H00057573-B01P, RRID:AB_1582109
Product name
ZNF471 purified MaxPab mouse polyclonal antibody (B01P)
Provider product page
Abnova Corporation - H00057573-B01P
Antibody type
Polyclonal
Description
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ZNF471 protein.
Antigen sequence
MNVEVVKVMPQDLVTFKDVAIDFSQEEWQWMNPAQ
KRLYRSMMLENYQSLVSLGLCISKPYVISLLEQGR
EPWEMTSEMTRSPFSDWESIYVTQELPLKQFMYDD
ACMEGITSYGLECSTFEENWKWEDLFEKQMGSHEM
FSKKEIITHKETITKETEFKYTKFGKCIHLENIEE
SIYNHTSDKKSFSKNSMVIKHKKVYVGKKLFKCNE
CDKTFTHSSSLTVHFRIHTGEKPYACEECGKAFKQ
RQHLAQHHRTHTGEKLFECKECRKAFKQSEHLIQH
QRIHTGEKPYKCKECRKAFRQPAHLAQHQRIHTGE
KPYECKECGKAFSDGSSFARHQRCHTGKRPYECIE
CGKAFRYNTSFIRHWRSYHTGEKPFNCIDCGKAFS
VHIGLILHRRIHTGEKPYKCGVCGKTFSSGSSRTV
HQRIHTGEKPYECDICGKDFSHHASLTQHQRVHSG
EKPYECKECGKAFRQNVHLVSHLRIHTGEKPYECK
ECGKAFRISSQLATHQRIHTGEKPYECIECGNAFK
QRSHLAQHQKTHTGEKPYECNECGKAFSQTSNLTQ
HQRIHTGEKPYKCTECGKAFSDSSSCAQHQRLHTG
QRPYQCFECGKAFRRKLSLICHQRSHTGEEP
Storage
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Provider Type Product Number
- No reagents -