sc-920

EPHA3 antibody from Santa Cruz Biotechnology
ETK, ETK1, HEK, HEK4, TYRO4

Antibody data

Product number
sc-920
Provider
Santa Cruz Biotechnology
Proper citation
Santa Cruz Biotechnology Cat#sc-920, RRID:AB_2099218
Product name
Anti-EPHA3
Provider product page
Santa Cruz Biotechnology - sc-920
Antibody type
Polyclonal (Antigen purified)
Antigen
Synthetic peptide
Reactivity
Human
Host
Rabbit