H00064499-M

TPSB2 antibody from Abnova Corporation
No application information provided.

Antibody data

Product number
H00064499-M
Provider
Abnova Corporation
Product name
TPSB2 mouse monoclonal antibody (hybridoma)
Provider product page
Abnova Corporation - H00064499-M
Antibody type
Monoclonal
Description
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant TPSB2.
Antigen sequence
MLNLLLLALPVLASRAYAAPAPGQALQRVGIVGGQ
EAPRSKWPWQVSLRVHGPYWMHFCGGSLIHPQWVL
TAAHCVGPDVKDLAALRVQLREQHLYYQDQLLPVS
RIIVHPQFYTAQIGADIALLELEEPVKVSSHVHTV
TLPPASETFPPGMPCWVTGWGDVDNDERLPPPFPL
KQVKVPIMENHICDAKYHLGAYTGDDVRIVRDDML
CAGNTRRDSCQGDSGGPLVCKVNGTWLQAGVVSWG
EGCAQPNRPGIYTRVTYYLDWIHHYVPKKP
Provider Type Product Number
- No reagents -