H00079783-B01P

SUGCT antibody from Abnova Corporation
C7orf10, DERP13, FLJ11808, ORF19

Antibody data

Product number
H00079783-B01P
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#H00079783-B01P, RRID:AB_1571856
Product name
C7orf10 purified MaxPab mouse polyclonal antibody (B01P)
Provider product page
Abnova Corporation - H00079783-B01P
Antibody type
Polyclonal
Description
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human C7orf10 protein.
Antigen sequence
MPSETHAMLATLARVAALRRTCLFSGRGGGRGLWT
GRPQSDMNNIKPLEGVKILDLTRVLAGPFATMNLG
DLGAEVIKVERPGAGDDTRTWGPPFVGTESTYYLS
VNRNKKSIAVNIKDPKGVKIIKELAAVCDVFVENY
VPGKLSAMGLGYEDIDEIAPHIIYCSITGYGQTGP
ISQRAGYDAVASAVSGLMHITGPENGDPVRPGVAM
TDLATGLYAYGAIMAGLIQKYKTGKGLFIDCNLLS
SQVACLSHIAANYLIGQKEAKRWGTAHGSIVPYQA
FKTKDGYIVVGAGNNQQFATVCKILDLPELIDNSK
YKTNHLRVHNRKELIKILSERFEEELTSKWLYLFE
GSGVPYGPINNMKNVFAEPQNAVSGFQSLLHSLAH
GPFLHLQGSARVLHNGLVMEMEHPTVGKISVPGPA
VRYSKFKMSEARPPPLLGQHTTHILKEVLRYDDRA
IGELLSAGVVDQHETH
Storage
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Provider Type Product Number
- No reagents -