Antibody data

Product number
H00007587-B01 - Provider product page
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#H00007587-B01, RRID:AB_1116278
Product name
ZNF37A MaxPab mouse polyclonal antibody (B01)
Antibody type
Polyclonal
Description
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ZNF37A protein.
Antigen sequence
MITSQGSVSFRDVTVGFTQEEWQHLDPAQRTLYRD
VMLENYSHLVSVGYCIPKPEVILKLEKGEEPWILE
EKFPSQSHLELINTSRNYSIMKFNEFNKGGKCFCD
EKHEIIHSEEEPSEYNKNGNSFWLNEDLIWHQKIK
NWEQSFEYNECGKAFPENSLFLVHKRGYTGQKTCK
YTEHGKTCDMSFFITHQQTHPRENHYGNECGENIF
EESILLEHQSVYPFSQKLNLTPIQRTHSINNIIEY
NECGTFFSEKLVLHLQQRTHTGEKPYECHECGKTF
TQKSAHTRHQRTHTGGKPYECHECGKTFYKNSDLI
KHQRIHTGERPYGCHECGKSFSEKSTLTQHQRTHT
GEKPYECHECGKTFSFKSVLTVHQKTHTGEKPYEC
YACGKAFLRKSDLIKHQRIHTGEKPYECNECGKSF
SEKSTLTKHLRTHTGEKPYECIQCGKFFCYYSGFT
EHLRRHTGEKPFGCNECGKTFRQKSALIVHQRTHI
RQKPYGCNQCGKSFCVKSKLIAHHRTHTGEKPYEC
NVCGKSFYVKSKLTVHQRIHLGRNPINVVNEGNYS
G
Storage
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ZNF37A protein structure - H00007587-B01 shown in red.