sc-48811

ZNF148 antibody from Santa Cruz Biotechnology
BERF-1, BFCOL1, HT-BETA, pHZ-52, ZBP-89, ZFP148

Antibody data

Product number
sc-48811
Provider
Santa Cruz Biotechnology
Proper citation
Santa Cruz Biotechnology Cat#sc-48811, RRID:AB_794260
Product name
Anti-ZNF148
Provider product page
Santa Cruz Biotechnology - sc-48811
Antibody type
Polyclonal
Reactivity
Human
Host
Rabbit