H00057573-B01

antibody from Abnova Corporation
Targeting: ZNF471 KIAA1396, Z1971, Zfp78
Provider product page for H00057573-B01

Antibody data

Product number
H00057573-B01 - Provider product page
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#H00057573-B01, RRID:AB_1116297
Product name
ZNF471 MaxPab mouse polyclonal antibody (B01)
Antibody type
Polyclonal
Description
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ZNF471 protein.
Antigen sequence
MNVEVVKVMPQDLVTFKDVAIDFSQEEWQWMNPAQ
KRLYRSMMLENYQSLVSLGLCISKPYVISLLEQGR
EPWEMTSEMTRSPFSDWESIYVTQELPLKQFMYDD
ACMEGITSYGLECSTFEENWKWEDLFEKQMGSHEM
FSKKEIITHKETITKETEFKYTKFGKCIHLENIEE
SIYNHTSDKKSFSKNSMVIKHKKVYVGKKLFKCNE
CDKTFTHSSSLTVHFRIHTGEKPYACEECGKAFKQ
RQHLAQHHRTHTGEKLFECKECRKAFKQSEHLIQH
QRIHTGEKPYKCKECRKAFRQPAHLAQHQRIHTGE
KPYECKECGKAFSDGSSFARHQRCHTGKRPYECIE
CGKAFRYNTSFIRHWRSYHTGEKPFNCIDCGKAFS
VHIGLILHRRIHTGEKPYKCGVCGKTFSSGSSRTV
HQRIHTGEKPYECDICGKDFSHHASLTQHQRVHSG
EKPYECKECGKAFRQNVHLVSHLRIHTGEKPYECK
ECGKAFRISSQLATHQRIHTGEKPYECIECGNAFK
QRSHLAQHQKTHTGEKPYECNECGKAFSQTSNLTQ
HQRIHTGEKPYKCTECGKAFSDSSSCAQHQRLHTG
QRPYQCFECGKAFRRKLSLICHQRSHTGEEP
Storage
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ZNF471 protein structure - H00057573-B01 shown in red.